Aiforsite

Aiforsite

Fluentian avulla kohti tehokkaampia pilvipalveluita

Rakentamisen tuottavuuden edelläkävijä Aiforsite halusi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden käyttää kehittämäänsä palvelua asiakkaan valitsemassa pilviympäristössä. Fluentian avulla rakentui uusi, tehokas ja toimintavarma hybridi-pilvi-infrastruktuuri Aiforsiten omien työntekijöiden käyttöön.

Aiforsite tuo tiedolla johtamisen rakennustyömaille

Rakennusalan teknologiayhtiö Aiforsiten missiona on parantaa rakentamisen tuottavuutta. Sen tarjoama tekoälyä hyödyntävä ratkaisu luo rakennustyömaasta reaaliaikaisen tilannetajun, jonka avulla rakennustyömailla pysytään paremmin aikataulussa sekä säästetään kustannuksissa. Tieto, data ja niiden monipuolinen hallinta ovat toiminnan kulmakiviä.

Aiforsite oli jo pitkään hyödyntänyt pilviteknologiaa tehokkaassa datanhallinnassa ja ratkaisunsa toimivuuden turvaamisessa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että kansainvälisillä asiakkailla oli vaatimuksia käytettävän pilviteknologian osalta, joihin Aiforsiten yhden pilven tarjoama ei enää riittänyt.

Pilviriippumattomuuden tavoittelussa Aiforsite halusi parhaimman ja tuoreimman osaamisen toteutusta tukemaan. Siksi katse kääntyi ulkopuolisen osaamiseen.

Haussa tehokkuutta ja riippumattomuutta Fluentian avulla

Etsiessään mahdollisuutta asentaa palvelunsa eri pilvialustoille tai perinteiseen palvelusaliin Aiforsite otti avukseen Fluentian, jonka asiantuntijoilla on monipuolista kokemusta kontitetusta ohjelmistokehityksestä sekä pilvipalveluista. Yhteistyössä Aiforsiten teknisten asiantuntijoiden kanssa Fluentian DevOps-asiantuntijat Tomi ja Joona lähtivät suunnittelemaan tarvittavia muutoksia.

Projekti alkoi olemassa olevan koodin kartoituksella ja paketoinnilla Docker-kontteihin. Kehitystiimille luotiin lokaali ympäristö sekä AWS Elastic Kubernetes Services -pilvikehitysympäristö, johon sisältyi esimerkiksi asennusten Terraform-hallinta. Näin saatiin tehostettua kehitystyötä pitkällä tähtäimellä. Kehittäjien ja ylläpitäjien työtä helpotettiin lisäksi siten, että tekninen alusta kehitettiin skaalautumaan mahdollisimman automaattisesti työkuorman mukaan. Käyttöön otettiin myös Gitlab CI/CD-palvelu, johon rakennettiin automaatioita koodin kääntämisestä tuotantoasennukseen (deployment) asti.

Aluksi tarkoitus oli vain suunnitella Aiforsitelle tarvittavat askeleet, mutta nopeasti Fluentian asiantuntijat olivat mukana toteuttamassa myös tarvittavaa koodia. Kokonaisuudessaan projekti kesti noin neljä kuukautta.

Osaaminen siirtyy Fluentialta asiakasyritykselle

Fluentian avulla toteutettu infrastruktuuri on jäänyt Aiforsiten pitkäaikaiseen käyttöön. Oleellinen osa projektia oli myös tiedon ja osaamisen siirtäminen Aiforsiten omille työntekijöille kehitystyön ohella.

Yhteistyö ja uusien asioiden sisäistäminen sujuivat mainiosti.

– Aiforsiten työntekijöillä oli selvästi intoa uuden oppimiseen. Heidän kanssaan oli mukava työskennellä, Joona sanoo.

Uuden infrastruktuurin avulla Aiforsite on pystynyt luomaan entistä luotettavamman ratkaisun rakennusalan asiakkailleen. Riippumattomuus yksittäisistä pilvitoimittajista tarjoaa pitkän tähtäimen joustavuutta ja toimintavarmuutta, ja Fluentian kanssa luotu järjestelmä tehostaa palveluiden jatkokehitystä. Lisäksi skaalautuvat resurssit tuovat säästöä ylläpitokuluihin.

– Fluentialla ymmärrettiin hyvin meidän tarpeitamme, sanoo Aiforsiten teknologiajohtaja Sami Kalliokoski. – Heillä oli vahva ymmärrys tarvittavista teknologioista ja työkaluista, ja he kykenivät ratkaisemaan haastaviakin teknisiä ongelmatilanteita. Yhteistyö Fluentian kanssa sujui mutkattomasti ja todella hyvin.

Myös Fluentialla ollaan iloisia yhteistyöstä. Ohjelmistokehityksen palveluita tarjoava Fluentia tietää aina tehneensä työnsä hyvin, kun asiakkaan toiminta tehostuu, toimintavarmuus lisääntyy ja kannattavuus kasvaa.

Haluatko tietää lisää?