Fluentia, terveydenhuolto

Fluentia, terveydenhuolto

Fluentia terveydenhuollon kehittäjänä – tervetuloa asiakkaaksi!

Lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveysalan ammattilaiset tarvitsevat entistä parempia ja helppokäyttöisempiä ohjelmistoja ja ratkaisuja. Fluentia ja Fluentian asiakkaat tietävät, mikä terveydenhuollossa toimii, ja yhdessä luommekin uusia ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.

Terveydenhuoltoalalla eletään jatkuvassa murroksessa, kuten juuri nyt hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Tarvetta työtapojen uudistamiseen ja erityisesti ohjelmistojen kehittämiseen ja datan hyödyntämiseen on valtavasti erilaisissa alan yrityksissä ja julkisissa yksiköissä.

 

Hyvin suunnitellut ja helppokäyttöiset ohjelmistot, ja datan hyödyntäminen erilaisissa prosesseissa, säästävät terveydenhuoltohenkilökunnan aikaa, vaivaa ja taloudellisia resursseja. Sovellus- ja ohjelmistokehityksestä toivotaankin usein tehokkuutta ja työn mielekkyyttä arjen toimintaan – sekä entistä onnistuneempia asiakaskohtaamisia ja hoitoprosessia.

Terveydenhuolto koskee ja kiinnostaa suurinta osaa kansasta tavalla tai toisella. Myös Fluentia on mukana kantamassa kortensa kekoon ja tekemässä tulevaisuuden terveydenhuollosta entistä parempaa.

Fluentian kattava tietotaito terveydenhuoltoalalla

Fluentia ja Fluentian asiakkaat tietävät kokemuksesta, millaisia ratkaisutarpeet terveydenhuoltoalalla ovat. Fluentian luomia ja toteuttamia ratkaisuja on tänä päivänä käytössä monessa eri terveydenhuollon yksikössä sekä yrityksessä.

Terveydenhuoltoalaa hidastavat toisinaan myös erilaiset rinnakkaiskäytössä olevat järjestelmät, joihin esimerkiksi kerätty data pitää syöttää useaan kertaan. Fluentia toteuttaakin yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia älykkäitä automatisointeja sekä järjestelmäintegraatioita, jotka vähentävät manuaalista työtä.  

Alalla halutaan dataa muutenkin tehokkaampaan käyttöön, jotta voidaan helpommin löytää kehityskohteita sekä seurata toiminnan tilaa. Erilaiset uudet raportointi- ja visualisointityökalut tulevat tarpeeseen.

Datan automatisoinnissa, hallinnassa ja visualisoinnissa Fluentia on avustanut muun muassa Espoon kaupungin avosairaanhoitoa. Tuloksena oli osin manuaalisesta prosessista pois siirtyminen ja uusi mittaritaulu, josta eri tehtävissä toimivat työntekijät saavat tarvitsemiaan tietoja nopeasti yhdellä silmäyksellä.

Uusia ohjelmistoratkaisuja hyödynnetään myös viestinnässä ja tietojen keräämisessä. Terveyden Tuottajat Oy tarvitsi intraratkaisua, jonka avulla yhtiön lääkärit pysyisivät paremmin ajan tasalla arjen toimista. Fluentian toteuttamassa ratkaisussa avainasemaan nousi helppokäyttöisyys, sillä lääkärien arvokasta aikaa ei haluttu kuluttaa monimutkaisen järjestelmän opetteluun tai käyttöön. Terveyden Tuottajien projekti ja yhteistyö sujuivat niin hyvin, että Fluentiaa pyydettiin myös huolehtimaan järjestelmän ylläpidosta ja pienkehityksestä.    

Terveydenhuollon kehittäjä Medielli Oy on yksi Fluentian yhteistyökumppaneista. Johdon konsultointiin keskittyvän Mediellin kanssa Fluentia on luonut yhteisille asiakkaille esimerkiksi prosessimuutoksia, datan visualisointia ja parempia raportointimahdollisuuksia asiakkaiden liiketoimintaprosessien kehittämiseksi.

 

Fluentia oli myös mukana kehittämässä terveydenhuollon sovelluksia tarjoavan Mediconsultin palveluita. Mediconsultilla oli tarvetta integraatio-osaamiselle, joka on yksi Fluentian vahvuusalueista. Toteutimme yhdessä Mediconsultin oman tiimin kanssa integraatiopalveluita vuoden kestävässä projektissa.

Health Connector Group HCG Oy on taas Fluentialle tuttu jo vuosien takaa. Health Connector Group HCG Oy kehittää joustavasti muotoiltavia palvelualustoja sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen yrityksille sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Alustaratkaisut soveltuvat niin oman palvelutuotannon kuin monituottajamallin mukaiseen ohjaukseen. Fluentia vastaa HCG:n palvelualustan ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Fluentia toimii muidenkin asiakkaidensa järjestelmien luotettavana ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Jatkuvilla ylläpitotoimilla estetään käyttökatkoksia esimerkiksi kriittisillä hetkillä. Muita yhteisiä nimittäjiä Fluentian asiakasprojekteissa ovat olleet mm.:

-       datan tehokkaampi hyödyntäminen

-       älykkään automaation ja erilaisten alustojen hyödyntäminen

-       manuaalisten prosessien kehittäminen digitaalisiksi  

-       läpinäkyvyyden ja helppokäyttöisyyden lisääminen  

Asiakkaat voivatkin käyttää esim. säästyneen työajan oman muun toimintansa kehittämiseen.  

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Haluatko tietää lisää?