TerraWise

TerraWise

Tieto on valtaa – näin TerraWise otti Fluentian avulla datan hyötykäyttöön

Maa- ja infrarakentamisen yritys TerraWise panostaa toiminnassaan työsuunnitteluun sekä ajantasaiseen laadunhallintaan, ja niiden tueksi tarvitaan paljon dataa. Kun kerätystä datasta ei kuitenkaan saatu kaikkea irti, TerraWise ryhtyi yhteistyöhön Fluentian kanssa uuden tiedonhallintatyökalun kehittämiseksi.


Kun TerraWise Oy yritti ottaa kaikkea keräämäänsä työmaa- ja taloushallintodataa hyötykäyttöön, huomattiin, ettei taloushallintojärjestelmä ollut riittävä. Dataa ei saanut taivutettua muotoihin, joissa sitä olisi voitu käyttää liiketoiminnan suunnitteluun ja tehostamiseen.


– Halusimme saada enemmän irti projektien taloushallinnosta. Tiedon tulisi olla helposti kaikkien niiden saatavilla, jotka sitä työssään tarvitsevat, ja sitä pitäisi pystyä visualisoimaan, jotta voimme tehdä parempaa seurantaa, kertoo TerraWisen kehityspäällikkö Antti Matikainen.


Datan avulla kustannustehokkuutta ja parempia päätöksiä

Ohjelmistoalan asiantuntijayritys Fluentia astui mukaan projektiin, ja data-arkkitehti Tomi sekä Data Specialist Joonas aloittivat työt hahmottelemalla TerraWiselle uutta tietomallia. Data piti saada Lemonsoftin ERP-järjestelmästä monipuolisempaan käyttöön. Projektissa hyödynnettiin myös Azuren pilvipalveluja sekä perinteistä SQL:ää.

Lopputuloksena syntyi tietovarasto ja Microsoft Power BI -pohjainen raportointi. Sitä käyttävät TerraWisessa ylin ja keskijohto sekä työmaiden päälliköt, ja dataa pystytään hyödyntämään monenlaisessa arkisessa työssä.


Projektien talouslukuja voidaan seurata reaaliaikaisesti, ja dataa voidaan visualisoida eri muotoihin. Myös pureutuminen pieniin tieto-osioihin kuten yksittäisen työmaan toteutukseen käy helposti.


– Power BI on nyt työkalumme datan hyödyntämiseen. Sen avulla voimme ratkaista ongelmia, kun sellaisia ilmenee. Pyrimme myös kustannussäästöihin tulevaisuudessa, Matikainen sanoo.


Valtava määrä jo olemassa ollutta dataa on nyt saatu päätöksenteon konkreettiseksi tueksi.


Onnistumisen takeena aktiivinen yhteydenpito

Onnistunut yhteistyö on TerraWisen tärkeimpiä arvoja, ja yhteistyön sujuvuuteen on panostettu myös Fluentialla. Yhteinen projekti sujuikin Matikaisen mukaan kokonaisuudessaan todella hyvin.


Erityisen tyytyväinen Matikainen on siihen, kuinka nopeasti fluentialaiset sai kiinni projektin aikana. Käytännön tasolla kaikki sujui moitteetta myös silloin, kun ohjelmistokehitys oli kiivaimmillaan.


– Pyrimme viestittelemään matalalla kynnyksellä. Projektissa mukana olleet TerraWisen työntekijät olivat itsekin erittäin aktiivisia, kehuu Joonaskin.


Vaikka projekti on tällä haavaa saatu tuloksekkaaseen päätökseen, työ jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Datalle löytyy varmasti uusia käyttötapoja, joiden avulla on mahdollista luoda aivan uutta kilpailuetua.


Myös Fluentialla ollaan tyytyväisiä paitsi upeasti sujuneeseen yhteistyöhön, myös siihen, mitä projektissa saatiin aikaan.


– Se, että asiakkaamme saavat avullamme liiketoimintahyötyä, on meille kaikkein tärkeintä, sanoo Head of Sales Timo Helppi.

Haluatko tietää lisää?